HYUNDAI H-1(TURKEY PLANT-EUR)(JAN.2007-) (2002-). Шасси